Klubb

Anlegg

Krav til veiviserklubb:

  • Eget anlegg eller ha tilgang til anlegg gjennom avtale med ekstern grunneier. Dette omfatter også tilstrekkelig utstyr/materiell.
  • Anlegg og utstyr må være i tråd med NRYFs konkurransereglement

Organisasjonshjul-2014_Kakestykker_Anlegg

Klubb

X