Klubb

Samfunnsansvar

Beskrivelse – Samfunnsansvar

NRYFs klubber skal kunne tilby alle medlemmer mulighet til å delta i lavterskelaktiviteter med hest.

Rytterpolitisk dokument 2015 -2019

Derfor er det viktig at klubben kan tilby følgende:

Trening – og konkurransetilbud på alle nivåer for ryttere med ulike ambisjoner og forutsetninger. Aktiviteten skal utføres i tråd med Idrettens Barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, og NRYFs konkurransereglement.
Utvikling/tilrettelegging for flere aktivitetstilbud med fokus på barn og unge.
Styrker tilbudet til funksjonshemmede.
Videreutvikler stevnestrukturen.

Verktøy

Hest for folk flest

Klubb

X