Klubb

Rekruttering/Bredde

Beskrivelse – Rekruttering/Bredde

Bærekraftige rideklubber og økt aktivitetstilbud

NRYFs klubber skal kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmer, være selvdrevne og inneha ressurser til å drifte tilbudene administrativt, organisatorisk og økonomisk.

Rytterpolitisk dokument 2015 – 2019

Gjennom klubbutvikling sørger NRYF at det legges til rette for at klubben kan:

Legge til rette for gode rekrutteringstilbud.
Sikrer at medlemmene får opplæring i hestevelferd og kunnskap om hest gjennom klubbene.
Styrker klubben som møteplass for alle medlemmer, eksempelvis gjennom temakvelder, aktivitetsdager og sosiale tiltak.

Grønt Kort (GK)

Grønt kort ordningen har i løpet av 2014 gjennomgått en revisjon, og fra 2015 fremstår ordningen i fornyet drakt. Målet er å forenkle gjennomføringen av kurs, tilby tilrettelagte kurs for barn og unge, samt sikre kvaliteten på kursene generelt.

Grønt Kort er inngangsporten til NRYF sitt lisenssystem, en innføring i konkurransereglement og god hestevelferd – og kan tas av alle.

Grønt Kort er krav for start på utvidede klubbstevner (UK-stevner) og oppover.

Vi ønsker at Grønt Kort skal skape mye aktivitet i klubbene og bidra til å rekruttere nye medlemmer. GK gir en flott mulighet til å bli kjent med ridesporten på en god måte, få en basis og god opplæring rundt grunnleggende ting i stall og sal.

Veiledning

Grønt Kort kurset består av følgende deler:

Reglementskurs – Kurset varer ca. 4 timer og 30 minutter
Kurs i sikkerhet og hestekunnskap – Denne delen av kurset vare ca. 3 timer
Praksis i stallen – Tar ca. 1 time og 30 minutter
Ride-test – 20 deltakere ca. 2-3 timer

NB! Barn under 16 år skal ha med ansvarlig/ foresatt på kurset, da dette er tenkt som en opplæring for foreldrene også, samt at de er ansvarlige for aktiviteten for de yngre i omgang med hest.

Nedre aldersgrense for barn er seks (6) år.

Grønt Kort bok

Alle som går på kurs må ha Grønt Kort boken.

Den selges i Idrettsbutikken, sammen med KR1 – Konkurransereglementet. Det står i kursinvitasjonen om du må skaffe den selv eller om kursarrangøren har den.

Verktøy

Grønt kort – Introduksjon
Nytt Grønt Kort fra 2015
Bedømmelsesskjema for Grønt Kort rideprøve

 

Klubb

X