Klubb

Aktivitetstilbud

Krav til veiviserklubb:

  • Sportsplan og treningstilbud t.o.m. MB nivå i minimum én gren
  • Plan for rekrutterings-/breddeaktiviteter og tilbud til de uten egen hest
  • Utvidet samfunnsansvar og tilbud til personer med særskilte behov

Organisasjonshjul-2014_Kakestykker_Aktivitetstilbud

Klubb

X