Klubb

Ungdomsrepresentant

Beskrivelse – Ungdomsrepresentant

En ungdomsrepresentant velges på årsmøte i klubb. NRYF oppfordrer klubbene til å velge en ungdomsrepresentant. Velges en ungdomsrepresentant inngår hun/han som ordinært medlem i styret (styremedlem).

Ungdomsrepresentanten har som oppgave å stifte et ungdomsstyre i klubben.

Veiledning

Det er viktig å sørge for at ungdomsrepresentanten står så godt rustet som mulig.

Lederkurs for ungdom er et kurs hvor målgruppen er unge mellom 15-19 år. Kurset er ikke obligatorisk, men NRYF oppfordrer klubbene til å sende ungdomsrepresentanten sine på dette kurset.

Her kurses ungdommen i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon.

NIF utdanner kursholdere på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine unge medlemmer. Det er utdannet omtrent 2500 ungdom til nå.

Verktøy

Nytt fra ungdommen
Utdanning og kurs

X