Klubb

Organisasjonskart

Beskrivelse – Organisasjonskart

Et organisasjonskart viser rollefordelinger og hvordan de ulike funksjonene i en klubb henger sammen. Et eksempel på et organisasjonskart som kan brukes som mal for klubben finner du under:

Verktøy

Organisasjonskart med eksempel på funksjonsbeskrivelser (ppt)

Eksempel: Prosess i styret
Borge Rideklubb

 

X