Klubb

Oppdatert nettside

Beskrivelser – Oppdatert nettside

God kommunikasjon og godt omdømme

NRYF skal sørge for god og direkte kommunikasjon mellom administrasjon, krets, klubb og enkeltmedlemmer gjennom Hestesport, NRYFs digitale plattform og andre møteplasser.

Rytterpolitisk dokument 2020 – 2023

Det er viktig at klubben til hver tid har en oppdatert nettside. Klubben bør se på dette som et konkurransefortrinn. Det skjer hele tiden nye ting og ny informasjon må deles, derfor er dette så viktig i dagens informasjonssamfunn.

Videre er det viktig at klubben utarbeider gode rutiner rundt hvordan man kommuniserer via digitale medier. Hvordan forholder man seg til klubben sin side, Facebook, Instagram etc.

Veiledning/Verktøy

Idrettenonline
Klubbens nettsider
Sosiale medier – NRYF

X