Klubb

Klubbhåndbok

Beskrivelse – Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

I klubbhåndboka skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er således en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Klubbhåndboka er til bruk for trenere, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Malen for klubbhåndboka gir knagger for å utvikle en egen klubbhåndbok i henhold til kriteriene for kvalitetsklubb på nivå 1. Som hjelp til å utvikle klubbhåndboka finner dere en veileder. I verktøykassa finner dere ulike hjelpemidler for å utvikle deres egen klubbhåndbok.

Veiledning

Utarbeidelse av klubbhåndbok krever tid og bred involvering av sentrale ressurser i klubben. Den må bygge på opparbeidede erfaringer som er tilpasset klubbens aktivitetsnivå. Det er også svært viktig at de unge i klubben involveres i denne jobben.

Etabler gjerne en liten prosjektgruppe som har hovedansvaret for å gjennomføre arbeidet. Det er en stor utfordring å avgrense omfanget. Det er derfor viktig å få struktur på det som er viktigst å dokumentere, og deretter utvikle klubbhåndboka over tid.

Klubbhåndboka bør vedtas av styret og ikke på årsmøtet. Da kan den oppdateres i løpet av året. Håndboka bør ligge på klubbens hjemmeside. Da kan innhold publiseres fortløpende – uten å vente på at alle områder er ferdigbehandlet.

Denne veiledningen skal være til hjelp for å lage en klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på ett sted som skal være lett å finne. Veilederen er en veiledende beskrivelse av områder som klubben velger fra. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel må klubben fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres klubb, og legge til egne regler, rutiner og maler.

Verktøykassa for klubbhåndbok gir knagger, hjelpemidler og veiledning for utvikling av klubbhåndbok.

En klubbhåndbok skal inneholde følgende:

Klubbinformasjon
Innledning – Klubbens historie
Klubbens organisering
Klubbens medlemskap
Klubbens aktivitetstilbud
Til deg som er …
Klubbdrift
Maler og eksempler

Verktøy

Klubbhåndboka – Klubbdrift
Veileder _ Klubbhandbok
Taushetserklæring

Lover
Lov og forskrifter
Lover/lovnorm idrettslag – bokmål
Lover/lovnorm idrettslag – nynorsk

X