Klubb

Plan for stevneavvikling

Beskrivelse – Plan for avvikling av stevner

Skal synkroniseres med den Rytterkrets klubben ligger under.

Det må holdes både møter og løpende dialog med RK. Alle aktiviteter må listes opp.

Oppsett av teknisk personell

Ved oppsett av teknisk personell til stevner, sjekk med krets (D-stevner) eller aktuell komite (L-/E-stevner) om det er satt opp noe personell som skall benyttes.

Verktøy

Klubbens egen mal

X