Klubb

Breddearrangement

Beskrivelse – Breddearrangement

Klubben forplikter seg til å avholde minimum ett større breddearrangement i året.

Klubben skal ha en egen mal for invitasjon og gjennomføring av et breddearrangement.

Verktøy

Aktivitetsbanken

Egen mal invitasjon – gjennomføring

X