Klubb

Anlegg og utstyr

Beskrivelse – Anlegg og utstyr i tråd med RK

Flere og bedre anlegg

NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet.

Rytterpolitisk dokument 2015 – 2019

 Dette tilrettelegges ved at NRYF

Styrker anlegg eid eller drevet av klubb.
Legger til rette for samarbeid mellom rideklubb og private anleggseiere.
Gir klubbene kompetent veiledning om bygging og drift av anlegg.
Legger til rette for flerbruksanlegg, inkludert samarbeid med travsporten.
Legger til rette for flere fylkeskommunale og kommunale anlegg.

Veiledning/Verktøy

Anleggsveiledning
Spillemidler til utstyr
Krafttak for ridebanebunner

Tenker du på å bygge anlegg? Tilbud til NRYFs klubber

X