Klubb

Anlegg

Krav til satsingsklubb:

  • Eget anlegg eller ha tilgang til anlegg gjennom avtale med ekstern grunneier. Dette omfatter også tilstrekkelig utstyr/materiell
  • Anlegg og utstyr må være i tråd med NRYFs konkurransereglement

X