Klubb

Sportsplan og trening

Beskrivelse – Sportsplan og treningstilbud

Økt aktivitetstilbud

NRYFs klubber skal kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmene sine.

Rytterpolitisk dokument 2015 -2019

Rideklubben skal kunne tilby sine medlemmer gode stevner.

Det er viktig at klubben kan tilby sine medlemmer et godt aktivitets- og treningstilbud, på alle nivåer for ryttere med ulike ambisjoner og forutsetninger. Videre at klubben utvikler/legger til rette for flere aktivitetstilbud for barn og unge.

For å ha et godt treningstilbud kreves det god planlegging.

Det er viktig det finnes en, til hver til oppdatert, terminliste (kalender) som viser klubbens stevneaktivitet.

Sportsplan og treningstilbud er en del av handlingsplanen.

Verktøy

Klubbens egen mal

X