Klubb

Rideskole

Beskrivelse – Bærekraftige rideklubber og økt aktivitetstilbud

“NRYFs klubber skal kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmer, være selvdrevne og inneha ressurser til å drifte tilbudene – administrativt, organisatorisk og økonomisk. NRYF styrker klubbene gjennom målrettet klubbutvikling og ved å tilrettelegge for ulike tiltak”

Rytterpolitisk dokument 2015-2019

Klubben skal kunne stimulere og legge til rette for forpliktende samarbeid mellom private rideskoler og rideklubber.

Verktøy

 NRYF – Skjemabank

X