Klubb

Rekruttering/Bredde

Beskrivelser – Rekruttering/Bredde

Bærekraftige rideklubber og økt aktivitetstilbud

“NRYFs klubber skal kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmer, være selvdrevne og inneha ressurser til å drifte tilbudene administrativt, organisatorisk og økonomisk.”

Rytterpolitisk dokument 2015-2019

Gjennom klubbutvikling sørger NRYF at det legges til rette for at klubben kan:

Legge til rette for gode rekrutteringstilbud.
Sikre at medlemmene får opplæring i hestevelferd og kunnskap om hest
Styrke klubben som møteplass for alle medlemmer, eksempelvis gjennom temakvelder, aktivitetsdager og sosiale tiltak.

Grønt Kort (GK)

Norges Rytterforbund ønsker at alle skal ha de nødvendige basiskunnskapene før de konkurrerer og det arrangeres derfor Grønt Kort(GK) kurs i hele Norge. En rytter må ha GK for å kunne løse rytterlisens og starte på utvidet klubbstevner og oppover. Man trenger ikke Grønt Kort for å delta kun på klubbstevner, men det anbefales likevel at man tar GK.

Veiledning

Grønt Kort kurset består av følgende deler og varer i ca. 10 timer totalt:

Reglementskurs – Kurset varer ca. 4 timer og 30 minutter
Kurs i sikkerhet og hestekunnskap – Denne delen av kurset vare ca. 3 timer
Praksis i stallen – Tar ca. 1 time og 30 minutter
Ride-test – 20 deltakere ca. 2-3 timer

NB!  Er rytter under 16 år må foresatte være med. Nedre aldersgrense for barn er 8 år.

Grønt Kort bok

Alle som går på kurs må ha Grønt Kort-boken. Den selges i Idrettsbutikken, der kan man også kjøpe KR I – Konkurransereglementet. Det står i kursinvitasjonen om du må skaffe den selv eller om kursarrangøren har den.

Verktøy

Grønt kort – Introduksjon
Bedømmelsesskjema for Grønt Kort rideprøve

Klubbens egen mal

X