Klubb

Aktiv klubb

Aktiv klubb er det første nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god utvikling og få på plass grunnelementene klubben. Bærekraftige rideklubber er med på å gi økt aktivitetstilbud.

En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

  • ønsker å utvikle seg organisatoriske og sportslig
  • tilbyr medlemmene sine aktiviteter
  • jobber for å rekruttere nye medlemmer

 

Klubb

X