Klubb

Klubbveiledere

NB! Klubbveilederne skal kun kontaktes for spørsmål om, eller booking av, en prosess (Start- og Oppfølgingsmøte) innen klubbutvikling. Dersom klubben har generelle spørsmål om klubbdrift ol, kontakt Idrettskretsen for administrative spørsmål eller NRYFs administrasjon for aktivitetsmessige henvendelser ved Kjell Myhre.

Navn

 E-post

Telefon

Kirsti Finsal kifi@online.no 92435790
Trond Wæhler pansy@live.no 95735665
Guro Grønningseter gurogroe@online.no 91340843
Jan Jenssen hild-kv@online.no 91300433
Marit Rakvaag ma-rakva@online.no 40407939
Nina Gudrun Nilsen nilsen.ninagudrun@gmail.com 97628243

Eventuelle spørsmål vedrørende valg av klubbveiledere, vennligst ta kontakt med Guro Grønningsæter gurogroe@online.no

Klubb

X