Klubb

Klubbutvikling

Klubbutvikling er et tverridrettslig samarbeid mellom NIF og særforbundene.

Klubbutvikling er alle tiltak i klubben (møter, kurs, prosesser osv) som bidrar til at klubben utvikler seg fra dagens situasjon mot en framtidig bedret situasjon. NIF har utviklet en samleside som beskriver alle prosesser i klubbutvikling.

Ansvarlig for Klubbutvikling i NRYF er Tine Skoftedalen Fossing. I tillegg er Guro Grønningsæter tilknyttet NRYF som Klubbveilederkonsulent med særlig ansvar for å følge opp våre veiledere og koordinere prosesser i klubbene.

 Noe for din klubb?

Alle tiltak innen klubbutvikling har som mål å bidra til at klubbene utvikler seg til en bedret situasjon eller bedre drift. Våre veiledere møter alltid klubbene der de er i dag og hjelper til videre utvikling.

  • Klubbesøk: En av våre veiledere besøker klubben for å kartlegge dagens situasjon og informere om videre prosesser.
  • Start- og oppfølgingsmøter: Klubben får besøk av en klubbveileder, som er en skolert guide som kjører en prosess i klubben over to møter (á 3-4 timer på ettermiddag eller helg). NRYF har egne utdannede klubbveiledere (se oversikten), ta kontakt med en av disse for å bestille Start- og oppfølgingsmøte!
  • Virksomhetsplan: En virksomhetsplanprosess innledes med en GAP-analyse der mange av klubbens medlemmer er med på å definere 1) Hva som er klubbens situasjon i dag? og 2) Hvilken fremtid de ønsker for klubben sin?. Prosessen skal involvere hele klubben og kan strekke seg over en lenger tidsperiode og flere møter.
  • Frittstående kurs og prosesser: En samling av ulike kurs som tilbys klubbene fra idrettskrets og særforbund. Et av de mest aktuelle kursene er “Klubbens styrearbeid i praksis”, som tilbys av alle idrettskretser, samt fra et utvalg av våre veiledere. Kurset er et slags startkurs for klubbstyrer og tar opp temaer som “Hva er jeg valgt til å gjøre? Hvilket ansvar har jeg?”

LOGO_Klubbutvikling

Klubb

X