Klubb

KlubbPakka

LOGO_KlubbPakkaKlubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett.

Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter samt omfattende juridisk og praktisk veiledning innenfor sentrale idrettslige fagområder, herunder også i forhold til NIFs lov og lovnorm for idrettslag.

Klubbpakka er et dynamisk produkt som jevnlig vil bli oppdatert i forhold til endringer i idrettens regelverk og sivilrettslige bestemmelser.
Klubbpakka er utarbeidet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen i advokatfirmaet Kleven & Kristensen, som i mange år har bistått store aktører på organisasjonssiden i norsk idrett.

Vi mener Klubbpakka vil bidra til å øke profesjonaliteten og kunnskapen blant ansatte/tillitsvalgte, slik at klubbenes interesser og verdier ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. I en tid hvor vi opplever et økt fokus på lover og regler og kommersialisering av idretten, er det viktig at klubbene opptrer korrekt overfor omverdenen og i forhold til egne medlemmer og ansatte. I tillegg vil de mange standarddokumentene i Klubbpakka i stor grad bidra til å effektivisere og kvalitetssikre organisasjonsarbeidet.

Vi er overbevist om at våre klubber vil ha stor nytte og glede av Klubbpakka, og vi har derfor fremforhandlet en avtale med Advokatfirma Kleven & Kristensen som innebærer at våre medlemsklubber kan tegne et abonnement til en rabattert pris av kr 2 490 (eks mva) pr år. Bindingsperioden er tre år. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår.

Klubb

X