Klubb

Mva og moms

Vare- og tjenestemomskompensasjon for idretten

7. juni 2010 ble ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Denne ordningen for merverdiavgiftskompensasjon er en utvidelse av den ordningen som tidligere bare omfattet tjenester. Den nye utvidede ordningen omfatter både varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal forvalte ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner.

  • Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner skal kun rapportere ett enkelt tall, de totale driftskostnadene til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte virksomheten.
  • Særforbundene og idrettskretsene må rapportere på et fastsatt skjema, og vil få separat informasjon om dette.

Les mer om momskompensasjon på regjeringen sine nettsider

Klubb

X