Klubb

Idrettsregistreringen

Idrettsregistreringen åpner i begynnelsen av januar hvert år.

Idrettsregistreringen gjennomføres en gang årlig og alle klubber skal registrere medlemstall og aktive medlemmer for foregående år. Opplysningene klubbene registrerer er helt nødvendige for idretten av flere grunner:

  • Medlemstall er viktig for NIF og bevilgende myndigheter.
  • Medlemstall er viktig for NRYF – vi må vise at vi er et forbund i vekst.
  • Aktivitetstall er grunnlag for fordeling av midler sentralt til NRYF.
  • Aktivitetstall er grunnlag for fordeling av LAM-midler lokalt til den enkelte klubb.
  • Vi trenger å vite noe om klubbenes aktivitet og har derfor utformet noen konkrete spørsmål som kan vise dette.

Vi gjør oppmerksom på at idrettslaget er pliktig å registrere seg jf. NIFs lov § 10-2, og unnlatelse kan medføre at idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund.

Norges Idrettsforbund sender ut informsjoan om Idrettsregistreringen til alle klubber direkte. Dersom klubbene har spørsmål om registreringen underveis, kan dere kontakte den lokale Idrettskretsen eller Rytterkretsen.

Registrering av aktivitet

Under idrettsregistreringen skal alle aktive medlemmer registreres i den grenen de er mest aktive. Det er derfor viktig å ha oversikt over hvilke medlemmer som er aktive innenfor hvilken gren. Dersom et medlem ansees som aktivt uten at det kan plasseres innenfor en bestemt gren, registreres det under ”øvrig ridning”.

For klubber som har tatt i bruk KlubbAdmin er medlemsregistreringen forenklet og dere kan etter 01.01.15  hente ut en rapport som viser alle aktuelle tall som er registrert i medlemssystemet pr. 31.12.2014.  Rapporten finnes under knappen «Flere valg» og heter IR-rapport. Les mer under Idrettsregistreringen på NIF sine sider.

Klubb

X