Klubb

Forsikring

Barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Mer informasjon på NIFs hjemmesider.

Ulykkesforsikring – lisensierte ryttere

For ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade se denne lenken: https://www.rytter.no/wp-content/uploads/forsikringsbevis-norges-rytterforbund-lisensforsikring-2020.pdf

Ulykkesforsikring – medlemmer

Norges Rytterforbund har pr. i dag ingen kollektiv ulykkesforsikring for medlemmer av rideklubber tilsluttet Norges Rytterforbund. Det er imidlertid mulig for alle medlemmer, uavhengig av om man har lisens eller ikke, å løse en ulykkesforsikring. Vilkårene er de samme som nevnt under ulykkesforsikring for lisensierte ryttere, og de finner du her. Premien for denne forsikringen er kr. 320,- pr. år. Beløpet betales inn til Norges Rytterforbund, 0840 Oslo, på kontonr. 7874.06.90077. Innbetalingen merkes ”Ulykkesforsikring”, samt navn, fødselsdato, adresse på medlemmet og klubbens navn.

Vær oppmerksom på at disse ordningene har lave forsikringssummer og begrenset gyldighetsområde. Individuelle forsikringer må derfor lages i tillegg for å få nødvendig forsikringsdekning.

Hesteforsikring

Agria Dyreforsikring har forsikring for alle typer hester. Er du medlem i en rideklubb, får du 5% rabatt på dine hesteforsikringer i Agria.

Ulykkesforsikring for teknisk personell

Norges Rytterforbund har gjennom If skadeforsikring tegnet en forsikring for teknisk personell.

Klubb

X