Klubb

Klubbdrift

Klubbguiden

Klubbguiden er NIFs sider for klubbdrift. Her finner du informasjon om det meste du trenger å vite for å drive klubben godt, deriblant informasjon om økonomi, samt lover og regler. Noe av informasjonen finner du også i høyremenyen.

Få hjelp

Det administrative ansvaret for klubber ligger hos idrettskretsene, og de kan svare på organisatoriske og administrative spørsmål. Finn kontaktinfo til din Idrettskrets her. Andre generelle spørsmål om klubb og krets kan sendes til nryf@rytter.no.

Norges Rytterforbund har utviklet et informasjonskriv med grunnleggende informasjonen som styret i rideklubben trenger i forhold til hvilke plikter og rettigheter man har som klubb under NRYF. Dette sendes ut til klubben når man blir tatt opp i NRYF, samt to ganger i året til alle klubber, en gang på våren etter at årsmøtene er avholdt og en gang på høst/vinter som en oppfrisking.

Trenger du en liten innføring i hva som er et styres oppgaver? Ta et lite E-læringskurs om styrearbeid: Innføring i styrearbeid

Har din klubb ansatte? Her finner du en nyttig E-læringskurs om hvordan det er når idrettslaget er arbeidsgiver: Idretten som arbeidsgiver

Avdeling for organisasjon og utvikling svarer på spørsmål om bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubb og krets (Tine Fossing), samt Grønt Kort (Kirsten Arnesen).

For spørsmål om klubbovergang eller lisens, kontakt Andreas Juelsen.

Spørsmål om abonnement på Hestesport kan stilles til Pia Henriksen.

NRYFs klubbhåndbok

NIF har utarbeidet en veiledermal for klubbhåndbok som gjelder organisatorisk og administrativ drift av klubb.

Klubb

X