Klubb

Hovedanlegg

NRYF har valgt å definere våre hovedanlegg etter de anleggene som har mottatt såkalte programsatsingsmidler fra KUD. Dette sikrer at anleggene holder høy standard, både med tanke på idrettslig administrasjon/organisering, aktivitetstilbud, og oppfyllelse av offentlige krav. NRYF er deltaktige i anbefalingsprosessen for programsatsingsmidler, og forsøker gjennom vår anleggspolitikk å påvirke tildeling til de anlegg som ligger innenfor vår anlegsstrategi, og som dekker organisasjonens geografiske og aktivitetsmessige behov.

Bygging av anlegg er svært avhengig av lokale initiativ, og tildeling fra KUD forutsetter at anleggene som tildeles programsatsingsmidler er solide og godt forankrede prosjekter som er nær realisering. Dette gjør at NRYF i stor grad er avhengig av å støtte lokalt intiativ, som ikke alltid stemmer “over ens” med den teoretiske strategien.

Anleggsstrategi

NRYS anleggsstrategi innebærer blant annet at NRYF skal bygge opp en landsdekkende kjede av hovedanlegg som framstår som spydspisser for sin region, både geografisk og aktivitets/grenmessig. I praksis har NRYF definert et anlegg som hovedanlegg når anlegget tildeles såkalte “Tilskudd til kostnadskrevende anlegg” (programsatsingsmidler) fra KUD. Det vurderes om man skal lage en ny definisjon for “Hovedanlegg” (2015), som ikke er like tett knyttet til Programsatsingsmidlene.

Pr 01.01.2015 har NRYF 11 anlegg som er innvilget programsatsingsmidler:

Alvøen Rideklubb
Alvøen Ridesenter
Arendal og Grimstad Rideklubb
Arendal og Grimstad Ridesenter
NRYF_Hovedanlegg_Alvøen NRYF_Hovedanlegg_Arendal
Askim Rideklubb
Askim Hestesportssenter
Drammen og omegn rideklubb
Drammen hestesportssenter
NRYF_Hovedanlegg_Askim NRYF_Hovedanlegg_Drammen
Grenland Ryttersportsklubb
Vallermyrene Rideanlegg
Hønefoss og Ringerike Rideklubb
Hønefoss og Ringerike ridesenter
NRYF_Hovedanlegg_Vallermyrene NRYF_Hovedanlegg_Hønefoss
Melsom Hestesportsklubb
Melsom VGS
Moss Rideklubb
Mossemarka Ridesenter
 NRYF_Hovedanlegg_Melsom  NRYF_Hovedanlegg_Moss
Starum Hestesportsklubb
Norsk Hestesenter, Starum
Stord Ride- og Køyreklubb
Stord Hestesportssenter
 NRYF_Hovedanlegg_Starum  NRYF_Hovedanlegg_Stord
Tromsø Ryttersportsklubb
Tromsø hestesportssenter
NRYF_Hovedanlegg_Tromsø

 

Søk anleggsråd hos:
X