Klubb

Anlegg

Flere og bedre anlegg
NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet.

Klubbeide/drevne anlegg vil være drevet av et ønske om høyest mulig aktivitet, og uten krav om økonomisk fortjeneste til private. Ved klubbeide/drevne anlegg sikrer vi også at økonomien, som genereres av vårt virksomhetsområde, blir i idretten og er underlagt rutiner som også er synlig for offentligheten, og at sikkerheten er under kontroll.

I forbindelse med å drive egne anlegg er det en del klubber som er avhengig av samarbeid med private aktører. Det er viktig å understreke at den idrettslige aktiviteten, herunder spesielt konkurransevirksomhet, er underlagt klubben. Vi har utarbeidet forslag til “Standardavtale for anleggsleie” (word) mellom private aktører og rideklubbene.

NRYF jobber derfor for å bidra til at klubbene som skal bygge og drifte hestesportsanlegg får faglig veiledning og råd. Under finner du informasjon om temaer som er knyttet til bygging og drifting av anlegg.

Søk anleggsråd hos:
X