Klubb

Grad I

Rideknapp 1_Gul

  • Gå ut / inn av boksen. Gjøre hesten oppmerksom. Hvorfor?
  • Pålegging av grime.
  • Binding av hest med grime og grimeskaft
  • Pussing av hest
  • Leie ferdig oppsalet hest ut / inn av boksen
  • Leie hest i skritt, oppstilling og klargjøring for oppsitting
  • Oppsitting, ridning i skritt (evnt. med leier)
  • Oppstilling og avsitting med klargjøring før innleiing samt innleiing.

Klubb

X