Hest - for folk flest

Norges Rytterforbund er opptatt av å fremme kunnskap om hestens betydning for god folkehelse.

Det er et faktum at flere grupper av befolkningen driver for lite fysisk aktivitet. Dette gjelder blant annet barn og unge som ofte har en meget stillesittende hverdag, personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk syke, og sosialt vanskeligstilt ungdom.

Prosjektet «Hest – for folk flest»

Drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet. Fra 2015 har prosjektet hatt spesielt fokusert på hest i naturen.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og NRYF gir støtte til oppstart og etablering av tilbud.