Klubb

Grønt Kort

Grønt Kort er et krav fra start på Utvidede klubbstevner og oppover, og er også en forutsetning for å få rytterlisens, men grønt kort er også en fin aktivitet for klubbmedlemmene selv om de ikke skal starte konkurranse. Deltakere på kurs får økt sin kunnskap om hest generelt og bakgrunnen for lover og regler spesielt.

En veiledning for Grønt Kort arrangører ligger på utdanningssidene våre

Klubb

X