Nyheter

Klarsignal for idrettskonkurranser i kontaktfrie idretter Publisert: 01.05.2020,  Sist endret: 01.05.2020

Kulturdepartementet har nå bekreftet overfor Norges idrettsforbund at idrettskonkurranser som medfører en samling på inntil 50 personer med minst én meters avstand, kan gjennomføres fra og med 7. mai. NIF vil utarbeide oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger så raskt som mulig, deretter skal alle særforbund (NRYF) oppdatere sine særidrettslige koronavettregler. NRYF starter dette arbeidet umiddelbart slik at vi raskt etter at NIF har oppdatert sine anbefalinger kan legge ut våre.

Vi vil gi ros til NIF for å ha fått en rask avklaring av uklarhetene rundt konkurranser etter regjeringens pressekonferanse i går. Vi gleder oss over at vi nå kan starte opp med stevneaktivitet igjen, selv om det den første tiden vil være små stevner med strenge retningslinjer.

NRYF ber nå pent alle om ikke å sende henvendelser i forhold til søknad om stevner og praktiske spørsmål rundt gjennomføring. Vi lover å ferdigstille regler og veiledere så raskt som overhodet mulig, og mange henvendelser vil bare forsinke dette arbeidet. Imens kan de som ønsker å arrangere stevner begynne å tenke på hvilke helger som kan være aktuelle, og hvordan man lokalt kan klare å gjennomføre et stevne i forhold til allmenne smittevernreglene som allerede er kjent.

Vi vil også allerede nå signalisere at stevner med oppstalling ikke er realistisk så lenge begrensingen er inntil 50 personer. Imidlertid er trøsten at det kun er halvannen måned til 15. juni. Og fra 15. juni vil det – hvis vi alle opptrer på en måte som ikke fører til økt smitte – bli åpnet for arrangementer med inntil 200 personer. Da vil det åpne seg muligheter for både større stevner og stevner med oppstalling.

X