Nyheter

Kartlegging av rideskoler Publisert: 20.09.2019,  Sist endret: 20.09.2019

Kartlegging av rideskoler

Møtedeltakerne på det første samarbeidsmøtet. Fra venstre: Ingvild Lillefjære og Ingebjørg Henni fra Bransjeforeningen. Cecilie Gaarder Skaug og Hanne Dahl Lien fra Norsk Hestesenter og Anton Granhus fra Norges Rytterforbund.  Foto: Geir Andre Dalhus. 

Under mottoet politikere trenger tall for å se samfunnsnytten, har Norsk Hestesenter, Bransjeforeningen for rideskoler og Norges Rytterforbund nå startet et samarbeide for å kartlegge rideskolene i Norge.

Tallet på antallet rideskoler i Norge ligger nok på et sted rundt 200, men ingen vet sikkert. Drøyt 50 av disse er drevet av klubber tilhørende Norges Rytterforbund. Dette kom fram under det første møtet mellom samarbeidspartene denne uken.

Derfor setter de tre foreningene nå i gang et arbeide med å kartlegge antallet rideskoler finne kontaktinformasjon for å komme i direkte kontakt med rideskolene. 

Senere vil fasiliteter, antall og kompetanse på ansette, antall elever og antall hester kartlegges. 

Årsaken til ønsket om en slik kartlegging av rideskoler i Norge er for å kunne tallfeste omfang og aktivitet overfor myndighetene, og enklere å komme ut med relevant informasjon til rideskolene. Det kan være smittevernsinformasjon ved sykdomsutbrudd, tilbud om etterutdanning av instruktører og for å lage samarbeidsplattformer, kommunikasjonsplattformer og prosjekter rideskolene kan søke støtte til hos kommuner og andre.

X