Nyheter

Julehilsen fra OARK-styret Publisert: 29.12.2020,  Sist endret: 29.12.2020

2020 har vært et utfordrende år – også for ryttersporten! Det har vært avholdt langt færre stevner enn planlagt – og med strenge restriksjoner. Mange klubber har hatt reduserte inntekter – og i sum har aktivitetsnivået vært i et avventende modus. Til tross for dette – det er gjennomført mange fine stevner – og OARK-styret takker for all den innsatsen som er nedlagt! Ikke minst er vi veldig glade for at KM-ene i år lot seg gjennomføre i hele fire grener!

Sammenlignet med andre lands koronautvikling, har vi mye å være takknemlig for! Og 2021 kan vi håpe på blir et år med større aktivitet og optimisme. Om det er noen klubber som ønsker seg flere stevner for 2021 er det bare å sende inn ønsker som vi kan behandle.

Styret i OARK utsetter Klubblederkonferansen til høsten 2021 – fordi vi tenker at sosialt samvær er så viktig for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Informasjon om tentativ dato og sted kommer over nyttår.

Årsmøte avholder vi digitalt – mandag 15. mars kl. 19. Formell innkalling og sakspapirer kommer ihht gledende frister – men kjekt å kunne huke av i kalenderen allerede nå.

En viktig informasjon til alle – OARK-webside og OARK-mailadresser er nå kun følgende:

https://www.rytter.no/rytterkretser/oslo-og-akershus-rytterkrets/

oark.krets@rytter.no

(Gammel webside og adresser er slettet)

Styret jobber med å oppdatere informasjon på websiden. Vi har en ambisjon om å gjøre den mer aktuell, og legger ut bl.a. protokoller fra styremøtene framover. Større aktivitet på sosiale medier er et ønske for 2021 – og OARK-styret ønsker innspill fra klubbene på hvordan få dette til!

For å sikre at vi når raskt fram til alle klubber, ber vi styreledere om å ta ansvar for å melde mailadresseendringer snarest mulig til OARK v/økonomiansvarlig Pia Sørensen; pia.sorensen@hotmail.no

OARK-styret ønsker alle en riktig god jul!

Anita Sandberg (Leder),  Liv Haug (Nestleder),  Jeanette Kristiansen (Grenansvarlig dressur),  Thale Dannevig (Grenansvarlig sprang),  Mikkel Davidsen (Grenansvarlig kjøring og feltritt),  Pia Sørensen (Økonomiansvarlig)  &  Amanda Karlsen (Vara – oppfølging av ungdomsrepresentanter og SoMe)

X