Nyheter

Invitasjon til møte mellom krets og ride- og hestesportsklubber Publisert: 29.05.2015,  Sist endret: 29.05.2015

Styret i Hordaland Rytterkrets ønsker en god dialog med alle klubbene i kretsen.

Derfor ønsker vi å invitere representanter fra styrene i klubbene til et møte
Sted: Nesttunbrekka 99
Dato: Tirsdag 09.06.2015
Tid: kl.19.00

Det er anledning til å møte med 2 representanter fra styret og 1 ungdomsrepresentant.

Det vil bli enkel servering og derfor er det fint med
Påmelding til hordaland.krets@rytter.no innen søndag 07.06 kl.20.00.

Tema

  • Informasjon om det nye styret til Hordaland Rytterkrets
  • Rytterforbundet 100 år i år
  • Stevner og det å være stevnearrangør.
  • Teknisk personell – status i Hordaland rytterkrets og behov fremover
  • Kurs:
    • Vedlikehold av ridebanebunn
    • Brannforebygging i stall
  • Eventuelt

Hilsen
Styret i Hordaland Rytterkrets

X