Nyheter

Invitasjon til klubbledersamling Publisert: 01.10.2017,  Sist endret: 01.10.2017

Troms rytterkrets har vedtatt å innføre klubbleder samling i Troms. Kanskje vi kan lære noe av hverandre og i tillegg gjøre hverandre bedre?

Vi har valgt Vollan gjestestue som møteplass 4 november kl: 10.00. Håper flest mulig klubber kan delta på samlingen. Møtelokaler og lunch dekkes av kretsen. Klubbene må selv dekke reisekostnader. Vi oppfordrer til samkjøring :)

Tema for første møte:

Hva er oppgavene til TRYK
Økt aktivitet og aktivitetsmidler
Statutter for cup i sprang og dressur for TRYK 2018
Nivå for KM 2018
Tildeling av D-stevner for 2018
SNAP chat kanalen til TRYK
Teknisk personell kurs 2018- hva trenger klubbene av TP

Workshop:
Stevne avvikling
Sponsormidler
Klasseoppsett
Horsepro
Oppstalling

Vi oppfordrer alle styreledere i rideklubber i TRYK til å delta. Det er lov til å ta med en «venn», fortrinnsvis sportsansvarlig/stevneansvarlig.

Påmeldingsfrist er satt til 20.10.17 da møtelokaler må bekreftes.

Med vennlig hilsen
Stine Haldorsen
Leder Troms Rytterkrets
Tlf 974 17 933

X