Nyheter

Årsmøte 12.mai 2020 kl 18:00 på Lykkja kro, 7350 Buvika. Publisert: 28.02.2020,  Sist endret: 12.05.2020

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Årsmøtet avholdes 12.mai 2020 kl. 18:00 på Lykkja kro, 7350 Buvika.

Informasjon vil bli sendt til klubbene per e-post.

Innkalling vil skje med kort varsel som følge av situasjonen. Følg med på e-post og Facebook

Invitasjon til årsmøte i Sør-Trøndelag rytterkrets 2020

Styret inviterer herved til årsmøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets.

Årsmøtet avholdes den 26. mars kl. 18:00 på Sandmoen Kro.

Innkalling til årsmøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets 2020

Innkommende saker og fullmaktsskjema må sendes skriftlig til styret innen 12. mars 2020 til e-postadresse:  sortrondelag.krets@rytter.no

Fullstendig saksliste og dokumentasjon vil være tilgjengelig senest 05.mai 2020 på hjemmesiden til STRyK: http://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets

X