Nyheter

Innsending av ønsker om stevner 2016 Publisert: 10.09.2015,  Sist endret: 10.09.2015

Innsending av ønsker om stevner for 2016 er 1. oktober. Datoene sendes inn til Leif Høyland, ostfold.krets@rytter.no
Det vil bli som tidligere år under ledermøte med innlagt terminlistemøte i oktober. Deretter et terminlistemøte i november der terminlisten blir endelig satt.

X