Nyheter

Innreise av utenlandske dommere og ryttere til Norge Publisert: 27.08.2020,  Sist endret: 27.08.2020

Vedrørende spørsmål om utenlandske dommere og ryttere til Norge så henviser Norges Rytterforbund til lokale og sentrale helsemyndigheter.

Det kan være at dommere og/eller ryttere kan komme inn under punktet om profesjonelle yrkesutøvere, og dermed ikke inngår i 10 dagers karantenekravet. Hvis de aktuelle personene kommer fra «røde» land vil de allikevel komme under visse restriksjoner, men at de får komme inn i landet og delta på disse konkrete stevnene med forbehold om at både arrangør og vedkommende overholder gitte pålegg fra FHI.

For å få klarhet i dette så anbefaler vi alle arrangører som dette vil gjelde å ta kontakt med lokale helsemyndigheter, som igjen kan kontakte FHI ved behov. På FHI sine hjemmeside står det beskrevet hva som er arrangørens plikt hvis det skal være mulig å bruke dommere og/eller tillate utenlandske ryttere som ellers vil komme under karanteneplikt:

«Covid-19-forskriften §6 8.ledd gir mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene for personer som ellers ville hatt karanteneplikt, som ankommer Norge fra Schengen og EU/EØS for å jobbe. Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.»

 

X