Nyheter

Ingen endringer i nasjonale retningslinjer for idrettsarrangement Publisert: 28.10.2020,  Sist endret: 11.11.2020

(Sist endret: 28.10.2020) Det er ikke gitt noen endringer i de nasjonale retningslinjene for idrettsarrangement per dags dato. Ved endringer vil disse publiseres på rytter.no. Det er viktig at arrangører sjekker ut eventuelle lokale restriksjoner.

Se koronavettregler for arrangement og trening her : https://www.rytter.no/koronavirus/koronavettregler/

X