NRYF

Informasjon til teknisk personell

Opprettholdelse av autorisasjon – praksiskort

Regler om autorisasjon finner du i “Generelt konkurransereglement, tillegg 5

Som teknisk personell må du ha en viss praksis hvert år for å opprettholde autorisasjonen. For at vi skal kunne holde oversikt over praksis for den enkelte må praksiskort sendes inn hvert år innen 10. desember. Systemet er bygget opp slik at dersom man ikke har sendt inn praksiskort, eller ikke har tilstrekkelig praksis, vil autorisasjonen automatisk falle bort pr 31.12.

Praksiskort sendes til Norges Rytterforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo, eller e-post (nryf@rytter.no). Dersom du er TP i flere grener, vennligst brukt ett praksiskort for hver gren.

Teknisk personell har ikke lov til å praktisere på stevner uten gyldig autorisasjon!

Dersom du har falt ut av listene – enten på grunn av manglende praksis eller for sent innsendt praksis – må du søke den aktuelle autorisasjonsmyndigheten om opprettholdelse av autorisasjon.

Oppsett av teknisk personell

På D-stevner er krets eller stevnearrangør ansvarlig for oppsett av teknisk personell (se unntak for feltritt). For L-stevner og høyere er i utgangspunktet NRYF sentralt og underliggende komiteer ansvarlig for oppnevnelse av teknisk personell – dette med noen unntak.

Teknisk personell

X