Nyheter

Informasjon om organisert trening Publisert: 11.01.2021,  Sist endret: 11.01.2021

NRYF er kjent med at enkelte kommuner har definert organisert trening i ridehus som utendørsaktivitet, sett opp mot smittevernsforskriften. NRYF er blitt forespurt om ikke vi kan komme med tilsvarende definisjon på landsbasis overfor våre klubber og rideskoler. Det har NRYF ingen myndighet til å gjøre, og har derfor tatt saken opp med NIF/Helsedirektoratet. I svaret fra Helsedirektoratet går det fram at de betrakter alle idrettshaller som innendørsaktivitet, og grunnet ulik utforming og størrelse vil de ikke definere organisert trening i ridehus som utendørsaktivitet. Helsedirektoratet legger imidlertid til at det fortsatt vil være opp til den enkelte kommune å gjøre egne vurderinger. De avslutter sitt svar med å si: «Dette er en krevende situasjon, vi må redusere aktiviteter og reiser for en periode. Vi må jobbe sammen for å snu utviklingen».

Inntil 18 januar gjelder derfor følgende:

  • Organisert trening utendørs er mulig, forutsatt at smittevernreglene overholdes
  • Organisert trening innendørs anbefales utsatt til etter 19.januar – men det er opptil den enkelte kommune å gjøre egne vurderinger
  • Egenorganisert trening både ute og inne er mulig, forutsatt at de generelle smittevernreglene overholdes.

For spørsmål om ovennevnte, vennligst ta kontakt med lokale helsemyndigheter som har myndighet til å ta avgjørelser i saker med dette som tema.

Smittevernveilederen finnes her. 

X