Nyheter

Informasjon om deltakerliste ved ridestevne Publisert: 15.05.2020,  Sist endret: 18.05.2020

OPPDATERT 18.05.2020

Det er mange hensyn som må tas ved arrangering av ridestevne i disse tider. Når det gjelder deltakerliste er det to spesielle hensyn som må tas: GDPR og smittesporing. Navnelister som er nedtegnet med det formål å bidra til eventuell smittesporing skal slettes etter 10 dager. For å være innenfor personvernregelverket så skal lister som inneholder personopplysninger som eksempelvis navn, oppbevares trygt og forsvarlig, og ikke lenger enn det som vurderes som nødvendig for det aktuelle arrangementet. Idet opplysningene samles inn bør det informeres om hvorfor listene utarbeides (formålet) og hvor lenge listene oppbevares før de slettes. 

X