Nyheter

Informasjon fra årets kretsting Publisert: 11.03.2019,  Sist endret: 11.03.2019

Årets kretsting ble i tradisjonen tro avholdt i Levajok. Det var fem klubber representert med valgte delegater, dette var Hammerfest, Sør-Varanger, Varanger, Kirkenes og Tana. I tillegg hadde Vidir, Vadsø og Alta representanter i styret til rytterkretsen.

I programmet var det lagt opp til klubbledersamling og samling for teknisk personell, disse to utgikk som følge av manglende påmelding. Ut over dette så gikk programmet som planlagt. vi fikk informasjon om en del endringer i reglementet for dressur og vi brukte mye tid på dressurcupen og statuttene for den. Lørdagen ble brukt til diskusjoner rundt sprangsatsningen. Nærmere informasjon kommer senere.

Under middagen på kvelden ble det delt ut premier til prisvinnerne av årets dressurcup og Kristin Isaksen og Ingrid H Reiersen var tilstede og mottok pris som vinner av LA og for andre plass i LB. Det ble også delt ut diplomer til “Molle” og Bodil på Levajok for at de gjennom mange år har tatt så godt i mot og vært ett glimrende vertskap for FRYK. Det setter vi stor pris på.

I forhold til budsjettet så vedtok kretstinget at det som før skulle settes av midler til utdanning/oppdatering av teknisk personell. Teknisk personell som skal på kurs år oppfordres derfor til å søke midler. Det er ikke satt av midler til enkeltutøvere utover dette.

godkjent årsmøteprotokoll

godkjent regnskap med balanse

godkjent Årsmelding-FRYK2018 2 mars 2019

X