Nyheter

Info vedrørende Unghester Publisert: 05.04.2019,  Sist endret: 05.04.2019

Unghester på 4 og 5 år får bare starte i egne unghestklasser, og/eller klasser med bedømming 279 og 280.

I alle vanlige klasser fra 0,90 m til 1,30 m med andre bedømmelser enn 279 og 280 skal det være en avdeling B for 4- og 5-årige unghester.
Bedømmingen i avd B er 279.  Alle feilfrie ekvipasjer i avd B skal ha rosett. Avdelingene kan ikke slås sammen.

Klasser med bedømming 279 eller 280 skal ikke ha en avdeling B. Disse klassene er åpne for 4-årige og 5-årige hester

Startavgift i klasser avdeling B er max kr. 120

For spørsmål ta kontakt med Grenutvalget i sprang.

X