Nyheter

Import og salg av hester på 30-tallet Publisert: 06.11.2015,  Sist endret: 06.11.2015

Hester har blitt ført over norske landegrenser i lange tider. Avstamning og prestasjoner i hestenes slekt var ikke mindre viktig for norske kjøpere før enn nå.

86 importhester i 1926

Bladet Våre hester kom ut første gang i 1924, og var i en årrekke Norges Rytterforbunds offisielle organ. Her kan man finne adskillige notater om import, eksport og salg av hester. Disse notisene forteller noe om kriteriene for kjøp, at de så absolutt er ganske like de vi har i dag. Det opplyses at det i 1926 ble eksportert 12 hester og importert 86. Løitnant Qvist stod for importen av «9 ædle hester, hvorav en fuldblodshingst, 6 hopper og 2 halvblods vallaker”. Fullblodshingsten var prestasjonshingsten Levanger.

Rittmester Qvist importerte i 1926 fullblodshingsten Levanger, en hingst med mange gode prestasjoner både på banen og i avlsboksen. (Foto: Neupert)

Rittmester Qvist importerte i 1926 fullblodshingsten Levanger, en hingst med mange gode prestasjoner både på banen og i avlsboksen. (Foto: Neupert)

Levanger e. Amphion/Sterling var en hest med svært gode resultater, og fortelles også å være far til en rekke utmerkede hester både i England, Australia, India, Ceylon og Spania.  Tilsvarende tall for Sverige tas også med, her ble det eksportert hele 1535 og importert 366 hester.

Bjart Ordings importer i 1934

I en notis fra 1934 fortelles det følgende: «Gjennom pr.löitn. Ording er følgende hester importert i vinter:  Roland, skimmel vallak 4 år gammel, efter trakhenerhingsten Untreuer og under Hannoveranerhoppe. Hesten var utstilt på Berlinerstevnet i vinter hvor den blev premiert. Utstilleren var chefen for stutteriet Graditz, landsstallmeister Althaus. Hesten er nu overtatt av fru Dikka Thommesen. Isar, fuks hoppe, 10 år, e. Island u. Matrone. Hoppen er helsøster til obltn. Hasses verdensberømte spranghest Derby, og den er innkjøpt for en interessert rytterske i Oslo. Fra Sverige har pr.ltn. Ording dessuten tatt hjem Fata Morgana, skimmel hoppe, 11 år e. Admiral xx. Hoppen er oppdrettet på grev Szeckendorfs berømte stutteri i Tyskland, og har avkom som har jort seg bemerket på de tyske veddeløpsbaner. Den har tilhørt fru Edna Koylenstjerna, og har under henne deltatt i prisridning (dressur). Herhjemme er den gått over i dr. Jørgen Ruuds eie.

Dessuten er der i disse dager kommet hjem en 5 år gammel hannoveranerhoppe, bedekket med Flyinge Stutteris fullblodshingst Hampelmann xx. Denne er kjøpt av skibsreder Foyn Bruun, Tønsberg.»

Import og salg 1933

I et nummer fra 1933 er det ytterligere en oversikt over import og salg:

“Kosak (ex Rittersporn), 5-års østprøiser fra Szeckendorf skimmelstutteri. Eier: Anders Jahre, Sandefjord.

Gullregn (ex. Dietrich), steepler, hjemkjøpt fra Tyskland. Eier: Interessentskapet Kvartett, Oslo

Medina (ex. Mangrove), e. Graf Perry. Eier: Johan H. Andresen.

Cromwel. Eier: Johan H. Andresen.

Notatus, sort hannoveraner, Norgesrekordholder i høidehopning (den satte nordisk rekord i høydehopping det året under Nordisk i København med sin rytter fru Nikken Qvist, de hoppet 1,95 m. Red.anm.),  og vinner av kongepokal på Gardermoen i år. Eiere: Godseier Harald Løvenskiold og rittmester Quist.

Autos, 6-års fremragende veddeløpshest. Har bl.a. som 2-åring vunnet et 15 000 mark løp. Eier: Disponent Eriksen.

Carissimo: 4-års fullblodshoppe, som har deltatt i løp i Tyskland. Eier: Fru Ada Balchen.

Balbo, meget edel fuks vallak. Eier: Rittmester Wettre.

Menerich, 4-års fullblods hingst, som har vunnet mange løp i Tyskland. Eier: Rittmester Eugen Johansen.

Invictus, 5-års Schleswig-Holsteiner. Eier: Rittmester Bjørn Bjørnseth.

Bildet til venstre viser B. Bjørseth med sin nye import Invictus til høyre. Bildet til høyre viser importhesten Primus, eier grosserer Foss - og her med ifølge Våre hester "yngste adjutant Foss" på ryggen.

Bildet til venstre viser B. Bjørseth med sin nye import Invictus til høyre. Bildet til høyre viser importhesten Primus, eier grosserer Foss – og her med ifølge Våre hester “yngste adjutant Foss” på ryggen.

Stratos, skimmel hannoveraner. Eier: Fru Nikken Qvist.

Fru Nikken Qvist med sin nymport Stratos.

Fru Nikken Qvist med sin nyimport Stratos.

Sans Pareil er av fru Platou solgt til Knut Aspetin.

Athlet er av fru Else Brekke solgt til fru Cate Brodin.

Carrivan er av fru Dikka Thommesen solgt til frøken Annie Bruff.

Dixie er av fru Balchen solgt til fru Lars Christensen, Sandefjord.

Bildet viser Ada Balchen på Dixie som mottar premie i V Nordisk av H.K.H. Prins Carl.

Bildet viser Ada Balchen på Dixie som mottar premie i V Nordisk av H.K.H. Prins Carl i 1933.

Pascha er av rittmester Qvist solgt til direktør Døbler, Oslo.”

innledningsbilde: Lizzie Juhl med skimmelen Kosak, eier Anders Jahre.

X