Nyheter

Ikke klarsignal for idrettskonkurranser Publisert: 30.04.2020,  Sist endret: 30.04.2020

Regjeringen kunne under dagens pressekonferanse fortelle om to endringer av koronatiltakene – avstandsregelen går fra 2 til minst 1 meter fra og med i dag, og fra 7. mai åpnes det under visse forutsetninger åpne for arrangement med opptil 50 personer. – Dette er endringer vi i rytterforbundet er svært glade for. Imidlertid sier NIF i et internt møte at det ikke er gitt klarsignal for idrettskonkurranser ennå. Dette er noe rytterforbundet nå jobber hardt for å få klarhet rundt, med mål om å kunne komme i gang med stevner. NIF har umiddelbart tatt kontakt med myndighetene for de nødvendige avklaringer og bekreftelser, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

Endringene

Avstandsregelen ble endret fra 2 til minst 1 meter fra og med 30. april. Denne regelen gjelder både innendørs og utendørs. De foreliggende hygienerådene gjelder fremdeles.

Fra 7. mai åpnes det for arrangement på offentlig sted på inntil 50 personer. Det er en forutsetning at det er mulig å overholde 1-meters regelen og at det er en ansvarlig arrangør til stede.

En ansvarlig arrangør skal blant annet vite hvem som er til stede for at det eventuelt skal kunne foretas smittesporing. Den ansvarlige arrangøren har også ansvar for at det tilrettelegges for at avstandsregel og hygieneråd kan overholdes.

Hvis man ikke ser økt smittespredning fremover, vil myndighetene vurdere om det fra 15. juni kan åpnes for arrangement opptil 200 personer. Forbudet mot arrangement med over 500 personer vil tidligst oppheves 1. september.

Ikke klarsignal for stevner ennå

-Vi oppfatter, på bakgrunn av de uttalelser idretts- og kulturminister Abid Raja kom med under pressekonferansen, at det skal være mulig å gjennomføre konkurranser i vår sport etter 7. mai, men under et internt møte i NIF umiddelbart etter pressekonferansen gjorde NIF det klart overfor samtlige særforbund at det fortsatt er uklarheter rundt konkurransebegrepet. Det er derfor ikke gitt klarsignal for å starte opp med konkurranser fra 7. mai. Jurister i Helsedirektoratet er tvetydige rundt dette på direkte spørsmål fra NIF. At det skal være uklarhet rundt dette nå beklager vi sterkt. NIF har nå i kveld opplyst at de umiddelbart har tatt kontakt med myndighetene slik at vi så raskt som mulig får de nødvendige avklaringer og bekreftelser knyttet til arrangementsgjennomføring innen idretten, inkludert konkurranser, sier generalsekretæren.

– Vi jobber ut fra at dette raskt kommer på plass, og nå i helgen klargjør vi en veileder for en avvikling av ridestevner under koronaperioden. Den vil vi oversende til NIF på mandag for å vise hvordan man på en ansvarlig måte kan gjennomføre ridestevner. Blant annet må vi se på er både avviklingen av selve konkurransen og hele infrastrukturen fra man ankommer stevneplass til man drar igjen. Vi er helt innstilt på at vi snart skal kunne åpne opp for konkurranser i forhold til de føringer som regjeringen la frem i dag, og jobber nå jobbe hardt for dette på vegne av hele rytter-Norge. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon så snart det foreligger, fastslår generalsekretæren.

X