Nyheter

Idrettsstipend 2016 Publisert: 04.10.2016,  Sist endret: 04.10.2016

Idrettsstipend 2016

Troms fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend til idretts- og skyttertalenter i Troms. Det er i 2016 satt av kr. 90 000,- til idrettsstipendene. Hvert stipend er på kr. 15 000,-.

Hvem kan søke på idrettsstipendet

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i Troms. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale plasseringer innen sin idrett.

Saksgangen er som følger:

  1. Idrettslag/skytterlag sender inn forslag på aktuelle kandidater til den aktuelle særkrets/skyttersamlag innen oppsatt frist: 30.oktober 2016.
  2. Særkrets/skyttersamlag sender så inn en rangert liste over de innsendte kandidatene til Troms fylkeskommune innen oppsatt frist: 4. November 2016.
  3. Fylkesråden for kultur og næring foretar endelig beslutning om tildeling av idrettsstipend det enkelte år.
  4. De som blir innstilt til stipendet, vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Idrettsstipendet vil deles ut i Fylkestinget i uke 50 i 2014.

Frister

Frist for innsending til særkrets/skyttersamlag: 28. oktober 2016
Frist for innsending til fylkeskommunen: 4. november 2015
Utdeling av idrettsstipend: I løpet av Fylkestinget i desember 2016

Spørsmål om ordningen rettes til rådgiver Johnni Håndstad på tlf 777 88 227 eller på mail til: johnni.handstad@tromsfylke.no

X