Nyheter

Hvordan arrangere Stallpotetkurs? Publisert: 19.05.2016,  Sist endret: 19.03.2018

Informasjon til dem som ønsker Stallpotetkurs:

1: Klubben kontakter Norges Rytterforbund på tine@rytter.no

2: Etter henvisning fra Prosjektleder tar kontakt med foreslått
kursholder for å bestemme dato og tid.

3: Prosjektleder godkjenner invitasjon.

4: Påmelding skjer.

5: Deltakerliste sendes til Prosjektleder.

6: Prosjektleder sender ut kontrakter til deltakernes klubber.

7: Kursholder holder kurs.

X