Nyheter

Hvor kommer det med klubber fra? Publisert: 10.02.2015,  Sist endret: 10.02.2015

Vi liker hester. Vi liker å ri eller kjøre. Og vi blir med i rideklubber, der andre hestevenner også er. Vi møtes, vi arrangerer, vi deltar. Vi gleder oss over vår felles interesse. Hva er egentlig opprinnelsen til det å danne klubber?

Vi har lenge søkt sammen

Å søke sammen, å forene seg med andre mennesker med like tanker, meninger eller interesser – det har menneskene gjort helt siden antikkens tid. I middelalderen samlet de seg i gilder og laug. I England og Frankrike på 1600-tallet oppstod det som vi i dag kan kalle «klubbfenomenet». Da dukker ordet «club» opp. Det ser engelsk ut der det står med sin c, men er egentlig mer et nordisk begrep enn engelsk idet det kommer fra det erkenordiske begrepet «klubbe». I gammel tid ble en klubbe sendt rundt som en budstikke når det ble invitert til ulike samvær.

Klubbfenomenet når Norge

Så – til 1600-tallets England og Frankrike igjen. På den tiden poppet det opp kaffehus og gjestegiverier. Der samlet det seg gjester, som regel for å diskutere politiske og litterære spørsmål. Det gjorde de nok til gangs, i god kombinasjon med lystig lag.

Denne «clubbingen» nådde Norden også. Og nordmennene. Norge lå da innunder Danmark, og den nasjonale følelsen ble på slutten av 1700-tallet kraftig skuffet da Norge ble nektet eget universitet. De som tok seg høyere utdannelse, de måtte til København. Diskusjonslystne norske studenter var en viktig faktor i gruppedannelsen som fant sted i København på 1760- og 70-tallet. I 1770 ble Det Norske Litteraire Selskab dannet – det ble etter hvert til Norske Selskab. De fleste medlemmene her dro hjem til Norge igjen – og klubbvesenet spredte seg.

I 1773 ble Det Ridende Grønne Corps et faktum – basert på prins Carls og prinsesse Louises besøk og et ønske blant de yngre, velhavende borgere om å gi disse en verdig æreseskorte til hest. Det var bypatriotisme, selvfølelse, nasjonalisme og stolthet – blandet med interessen for hest og ridning. De søkte sammen og fikk flere fluer i en smekk.

(Foto: Rebecca Ballestad-Mender)

 

X