Nyheter

Hva er toppidrett i ridning? Publisert: 11.01.2021,  Sist endret: 11.01.2021

I norsk idrett er det et markant skille mellom generell konkurranseidrett og toppidrett. NRYFs definisjon av toppidrett er tuftet på Olympiatoppens definisjon, og det er et fåtall utøvere som kommer inn under definisjonen.

Det er fort å tenke slik at det å drive  konkurranseidrett på nasjonalt og regionalt nivå er det samme som toppidrett, men dette er ikke tilfelle. Som en del av sin strategiplan har Norges idrettsforbund ønsket at hvert særforbund skal utarbeide sin egen definisjon på toppidrett ut fra grenens egenart. NRYFs definisjon er basert på Olympiatoppens definisjon og ble vedtatt av Forbundsstyret høsten 2020.

Ryttersportens definisjon av toppidrett

Definisjonen som forbundsstyret vedtok lyder som følger:

«Prestasjoner og forberedelsesarbeid på nivå med de beste i verden i sin gren, som fører til, eller gjennom en langsiktig progresjonsplan kan føre til, internasjonalt toppnivå. Ridning er for utøveren en hovedbeskjeftigelse.»

Det er svært få utøvere som kommer inn under denne toppidrettsdefinisjonen. Det vil først og fremst være landslagsutøvere på seniornivå.

Morgendagens toppidrettsutøvere

Samtidig omfatter idrettens ansvar også å legge forholdene til rette for de utøverne som kan kalles «morgendagens toppidrettsutøvere».  For NRYF er det aldersbestemte landslagsryttere på U-25, unge rytter og eventuelt juniornivå.

Definisjonen som forbundsstyret vedtok vedrørende denne gruppen lyder som følger: «De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.»

Se mer om definisjonen på hestesport.no

X