Nyheter

Husk å søke spillemidler til utstyr kjøpt i 2019 Publisert: 20.02.2020,  Sist endret: 20.02.2020

Alle idrettslag kan nå søke om støtte til utstyr kjøpt i 2019. Det skal fordeles 34 millioner kroner, og søknadsfristen er 4. mars 2020.

Søknadene gjelder kun for utstyr kjøpt i 2019, det vil si med fakturadato 2019. 

Søknadene gjøres via SportsAdmin, og det er veldig viktig at dere laster opp kvittering på utstyret som er betalt, ikke kun faktura. 

Dette kan du søke om spillemidler til: 

– Hindermateriell
– Merker/bokstaver/kjegler til konkurransebaner
– Mobile gjerder
– Trampoline til bruk i voltige
– Sal, seletøy og hodelag til utlån
– Vogner
– Voltigegjord
– Voltigetønne
– Materiell for bygging av hindre
– Mobilt lydanlegg
– Mobilt tidtakeranlegg
– Ridehjelmer, sikkerhetsvester (pakke)
– Mounted Games liten utstyrspakke
– Mounted Games stor utstyrspakke

Her finner du mer informasjon om støtteordningen.

 

X