Nyheter

Husk å søke om kompensasjon for mars og april! Publisert: 14.04.2020,  Sist endret: 14.04.2020

I dag har Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte arrangementer i frivillig- og idrettssektoren.

Arrangører  i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020.

Det er satt av  700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten).  Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen. Søknadsfrist er allerede 21. april.

X